The band

Formed in Saarijärvi, Finland in 2006

Ville | Lauri | Oskari | Jarno

Jarno

Bass

 • Born: 1983, Nastola, Finland
 • In Deakin since: 2011
 • Gear:
  • Tokai Hardpuncher
  • Thunderbird 35"
  • Sunn 300T
  • EBS ProLine 300 cabinet
  • Sansamp Bass Driver
  • Dunlop Ultex picks
 • Shoe size: 9.5